Nieuwe partij: VSN – Vrij & Sociaal Nederland

 

Vrij & Sociaal Nederland

.

https://vrijensociaal.nl

Vandaag woensdag, 09 september 2020, treedt Bas Filippini af als oprichter en voorzitter van de stichting Privacy First om een nieuw en onafhankelijk politiek initiatief te starten: de partij Vrij & Sociaal Nederland (VSN). Vrijdag 11 september as. om 9.00u zal de partij gelanceerd worden in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Alle media zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Onder het voorzitterschap van Filippini heeft Privacy First zich ontwikkeld tot een invloedrijke mensenrechtenorganisatie met een brede privacy agenda. De hoofdactiviteiten van Privacy First zijn voorlichting, stille diplomatie, politieke lobby, campagnes, rechtszaken en de organisatie van de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards en Nationale Privacy Conferentie samen met ECP.

Het afgelopen jaar was Privacy First met name actief op de thema’s medische privacy, financiële privacy (PSD2), profiling (SyRI), cameratoezicht (ANPR), surveillance en de diverse Corona-maatregelen en wetgeving.

“Wij danken Bas Filippini voor zijn tomeloze inzet, energie en visie tijdens zijn voorzitterschap bij Privacy First. Wij wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe politieke avontuur”, aldus Privacy First directeur Vincent Böhre.

Bas Filippini zal het voorzitterschap van Privacy First overdragen aan Ancilla van de Leest, die reeds enkele jaren als bestuurslid binnen Privacy First actief is.

Van de Leest heeft ruime ervaring in de IT-industrie, de politiek, digitale rechten en het sprekerscircuit.

Vrijdag 11 september wordt op een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort tussen 9.00 en 11.00 uur de nieuwe politieke beweging Vrij & Sociaal Nederland, gelanceerd.

Deze partij is het initiatief van drs LTC Filippini, voormalig oprichter en voorzitter van de stichting Privacy First.

De heer Filippini zal optreden als partijleider en secretaris van het partij bestuur. Binnen het bestuur zijn daarnaast mede oprichters mevrouw AJLB Zeven als voorzitter en de heer SM Noordhoek als penningmeester benoemd.

Deze brede maatschappelijke middenpartij zal zich richten op een viertal speerpunten;

• Het terugbrengen van de menselijke maat en vrijheid in de samenleving vanuit een sterke rechtstaat

• Het centraal stellen van de burger in het beleid van de overheid • De burger weer aan zet in de (politieke) besluitvorming middels directe participatie en democratie

• Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, initiatief en ondernemerschap in de samenleving.

Vrij & Sociaal Nederland wil met een positieve vernieuwingsagenda weer idealen en perspectief leidend laten zijn in Nederland.

Voor iedereen, niemand uitgezonderd.

Voor een menselijke samenleving in een tijd van technocratische agenda’s.

https://vrijensociaal.nl